Saib a Symud – Heno

Posted on

PausePoints is now available in Welsh.  Saib a Symud has been taken to new heights through Siân’s linguistic and pedagogical expertise.  Siân is passionate about the benefits of yoga in all areas of society.  To find out more about Siân’s incredible work and to see how Saib a Symud can raise standards in children’s oracy and well-being contact us on www.admin@gwylan.co.uk or download the free information booklet here

Press here for more information on Siân.

Mae Saib a Symud nawr ar gael yn Gymraeg, wedi ei fireinio gan arbennigedd ieithyddol a phedagogaidd Siân. Teimlai’n gryf am fanteision ioga ym mhob agwedd a rhan o gymdeithas. I ddarganfod mwy am waith anghygoel Siân ac i weld sut gall Saib a Symud godi safonau llafaredd plant (a’u iechyd a lles), cysylltwch â ni ar www.admin@gwylan.co.uk neu lawrlwytho llyfryn gwybodaeth yma.

Pwyswch yma am fwy o wybodaeth am Siân.